Newsletter
'...jest to język numer 1 na świecie' IT

"...jest to język numer 1 na świecie"

Zwiększając tempo, przejdźmy do konkretów. A więc co właściwie wybrano? Zanim odpowiem, chciałbym podkreślić jeszcze jeden aspekt. Z założenia nie chcieliśmy brać udziału w „potyczkach gigantów”, czy lepsza jest baza danych X, czy Y, czy lepszy jest system operacyjny z Redmond, czy od Linusa pozostawiamy bez odpowiedzi, nasi klienci mogą sami podjąć decyzję, a my mamy być niezależni, elastyczni. Zacznijmy więc od języka, w którym będziemy rozmawiać. Będzie to język JAVA, choć ważniejszym wyborem jest wybór maszyny wirtualnej JVM, dla której sam język JAVA jest co prawda językiem „natywnym”, ale nie jedynym. Dlaczego JAVA? Można przytoczyć wiele argumentów, bo jest to język numer 1 na świecie, bo jest niezależny od platform, bo posiada największą społeczność zgromadzoną wokół siebie, bo wspierany jest przez gigantów rynku IT (ORACLE, IBM, Google), bo jest łatwy dostęp do wiedzy o tym języku, bo jest dostępny znaczny zbiór wysokiej klasy narzędzi, bo ilość technologi wokół JAVA'y i ich dojrzałość robi naprawdę wrażenie ... bo w końcu standard serwerowej Javy JavaEE jest obecnie głównym standardem dla aplikacji biznesowych. Czy tylko JAVA? Głównie, ale nie wyłącznie. Konsekwentnie stosowane podejście deklaratywne, pozwoliło w kilku miejscach systemu na użycie XML nie tylko jako nośnika danych, ale także jako deklaratywnego języka programowania. Języki dynamiczne, skryptowe, to kolejne dobrodziejstwo, które przyswoiliśmy, w naszym przypadku jest to język Groovy, najpopularniejszy język skryptowy dla JVM.