Newsletter
Na czym 'postawimy' nasz system i czego użyjemy w roli 'klocków'? IT

Na czym "postawimy" nasz system i czego użyjemy w roli "klocków"?

Zacznijmy od samego podejścia do technologii. Jak wiadomo, system ERP rozpina się ponad istniejącą infrastrukturą IT, stanowi ostatnią warstwę pomiędzy człowiekiem a sprzętem, bazą danych czy systemem operacyjnym. Dodatkowo, jako całość, nie jest monolitem, a raczej integruje pewne elementy składowe. W związku z tym decyzją strategiczną jest na czym „postawimy” nasz system i czego użyjemy w roli „klocków” do jego zbudowania. Decyzją kluczową jest także wybranie języka, w którym będziemy się wyrażać jako twórcy, języka, który pozwoli posklejać wszystko to, co jest dostępne i stworzyć to, czego brakuje. Dlaczego to takie ważne ? Hmm... Wybierając język, technologie czy platformę ponosimy znaczne ryzyko. Wszystko w IT (oprócz standardów) jest produktem, a jak wiadomo, produkty przychodzą i odchodzą, a nasz system ma trwać.

Jak to osiągnąć ? Są trzy podejścia, pierwsze mówi, aby uniezależniać się od dostawców technologii, idąc w abstrakcję, drugie, aby stawiać na pewnych dostawców, trzecie, aby stawiać na brak silnego związku z dostawcą (np. opensource). Wszystkie podejścia są dobre, a to które należy zastosować, zależy zawsze od kontekstu. Nie ma jednej, złotej zasady. My zastosowaliśmy wszystkie w różnych miejscach, dobierając najbardziej, naszym zdaniem, optymalne. Jest także pewne wymaganie narzucone nam poprzez samą klasę problemu, mianowicie systemy ERP muszą być systemami raczej „dużego zaufania” niż „błyskotliwych wodotrysków”, jest więc silne wskazanie na używanie technologii ugruntowanych, sprawdzonych, niezależnych, a nie dopiero co „wczoraj” powstałych koncepcji marketingowych. Tyle teorii. Co do konkretnych rozwiązań to w dzisiejszym „odcinku” chciałbym jeszcze przedstawić zagadnienie wyboru samej architektury systemowej. Od samego początku jasne było dla (prawie) wszystkich osób w zespole, że tworzenie systemu „od początku” czy „na pieszo” będzie nieproduktywne. Kierunek był jasny, nie robimy systemu ERP (sic!), robimy platformę do tworzenia systemów tej klasy, a dopiero potem zrobimy system. To jedno proste zdanie odkrywa bardzo istotny aspekt systemu Streamsoft Verto, czyli platformę Streamsoft NEXT, w oparciu o którą, system ten zostanie zbudowany.