Newsletter
... tam gdzie spotykamy zmiany i różnorodność, dobrym rozwiązaniem jest abstrakcja IT

... tam gdzie spotykamy zmiany i różnorodność, dobrym rozwiązaniem jest abstrakcja

Zwieńczeniem stosu warstw jest warstwa prezentacji. Bogactwo i różnorodność dostępnych technologii i rozwiązań w tej warstwie jest ogromna. Z drugiej strony nie można nie dostrzec znacznego zróżnicowania potrzeb klientów w zakresie metod dostępu do systemu. Poczynając od klasycznej pracy na stanowisku roboczym związanej z szybkim wystawianiem i drukowaniem dokumentów, poprzez pracę przedstawicieli handlowych używających małych urządzeń mobilnych, aż po szeroką rzeszę klientów składających zamówienia poprzez witrynę internetową, a na analizie danych klasy „business intelligence” w postaci panela decyzyjnego przez kadrę zarządzającą kończąc. Wszystkie te aktywności wymagają dostępu do systemu w odmienny, specjalizowany sposób.
 
Potrzeby to jedno, z drugiej strony mamy możliwości, w tym zakresie nie da się nie zauważyć dynamicznie zmieniającej się sytuację na rynku, rozwój klasycznych technologii web'owych opartych o HTML, CSS i JavaScript, ekspansja technologii klasy RIA (Flex, JavaScript, JavaFX) oraz dobrze ugruntowane i sprawdzone technologie okienkowe czy natywne interfejsy na urządzeniach mobilnych. Sytuację można by określić jako „dynamicznie zmieniającą się różnorodność potrzeb i możliwości”, a tam gdzie spotykamy zmiany i różnorodność dobrym rozwiązaniem jest abstrakcja. Platforma NEXT nie narzuca technologii klienckiej, sam fakt, że posiadamy warstwę przetwarzania, do której dostęp może odbywać się w różny sposób, oznacza, że klientów może być wielu, mogą być stworzeni przy użyciu różnych technologii.
 
System VERTO posiada oczywiście podstawową aplikację kliencką, poprzez którą wykonywane są typowe czynności związane z obsługą systemu. Aplikacja ta jednak nie jest tworzona w żadnej konkretnej technologii. Tworząc domyślną warstwę klienta, używamy abstrakcyjnych pojęć: widok, akcja, filtr, moduł edycji, układ kontrolek, deklarując je, określając ich atrybuty i powiązania. Z takiej definicji stworzonej głównie w języku JAVA i XML platforma NEXT tworzy aplikację kliencką w jednej z wybranych technologii. Aktualnie aplikacja kliencka generowana jest w technologii SWING w postaci aplikacji okienkowej, oczywiście aplikacja kliencka nie wymaga instalacji i konfiguracji, uruchamiana jest przy pomocy technologii Java Web Start.