Newsletter
Wizualizacja danych na produkcji, a szybkość podejmowania decyzji

Wizualizacja danych na produkcji, a szybkość podejmowania decyzji

Znaczenie zarządzania wizualnego

Zarządzanie wizualne realizowane jest nie tylko w firmach produkcyjnych, które przyjęły filozofię szczupłej produkcji. Wykorzystywane jest w różnych dziedzinach, np. sygnalizacja świetlna jest bardzo dobrym przykładem zarządzania wizualnego, z którym każdy z nas ma do czynienia. W firmach produkcyjnych, które wdrożyły koncepcję i metody szczupłej produkcji realizuje się to działanie poprzez wyświetlanie np. za pomocą ekranów LED-owych lub tablic - informacji o źródłach marnotrawstwa, efektywności pracowników lub planach. Wizualizacja informacji w postaci np. zdjęcia uszkodzonej maszyny wraz z określeniem wartości straty z pewnością szybciej dotrze do odbiorcy i na długo zostanie zapamiętane. Podobnie zaprezentowanie, w postaci wykresu, wydajności pracowników pierwszej zmiany, pracownikom zmiany drugiej – na pewno będzie miało wpływ na wydajność zmiany drugiej. Zarządzanie wizualne pozwala realizować cele związane m.in. z uświadomieniem pracownikom problemów, uwidocznieniem marnotrawstwa lub prezentacją wyników z przebiegu produkcji.

 

Realizacja zarządzania wizualnego

Zarządzanie wizualne realizowane jest w kontekście 5M:

  • pracowników (Manpower)
  • maszyn (Machines)
  • materiałów (Materials)
  • metod (Methods)
  • pomiarów (Measures)

System ERP wspomagający planowanie zasobów i zarządzanie nimi, umożliwia realizację koncepcji zarządzania wizualnego przez dostarczenie informacji, które zostaną zaprezentowane w odpowiedniej formie.

W kontekście pracowników można z systemu ERP wygenerować informacje dotyczące np. absencji, planów zmianowych, raportów zmianowych informujących m.in. o tym, która brygada i na jakiej zmianie wyprodukowała najwięcej, lub po prostu na której zmianie wykonano najwięcej produktów.

W kontekście maszyn można z systemu ERP wyciągnąć informacje dotyczące przestojów lub konieczności wymiany narzędzia. Dla materiałów można wygenerować np. zestawienia i analizy dotyczące: poziomu zapasów, zużycia materiałowego, niedoboru poszczególnych rodzajów surowców niezbędnych do produkcji, raporty braków.

System ERP pozwala na wygenerowanie również informacji dotyczących: pracochłonności, wydajności, efektywności oraz danych do analizy różnych wskaźników.

System ERP Streamsoft Prestiż został przygotowany do generowania różnego rodzaju raportów, analiz i wydruków, które mają za zadanie wspierać zarządzanie wizualne w firmie produkcyjnej.

 

Panel dotykowy, a zarządzanie wizualne

Dane do systemu ERP Streamsoft Prestiż, dotyczące produkcji w toku, można wprowadzać za pomocą panela dotykowego, przeznaczonego dla pracowników produkcyjnych. Dzięki niemu pracownicy operacyjni na hali, którzy muszą zanotować kilka informacji o postępie produkcji, mogą w prosty sposób zarejestrować na bieżąco niezbędne dane, które następnie zostaną przetworzone w systemie ERP i zaprezentowane w postaci odpowiednich analiz wspomagających realizację koncepcji zarządzania wizualnego.

 

 

Wyświetlacze postępu produkcji, a zarządzanie wizualne

Na ekranach LCD/LED zamontowanych na hali produkcyjnej, umożliwiamy wyświetlanie postępu w zakresie realizacji zleceń produkcyjnych na konkretne wyroby. Pracownik widzi zdjęcie produkowanego elementu, indeks oraz ilości planowane do wykonania i już wykonane.

Wyświetlane są dane na temat stanu maszyn wraz z odpowiednimi statusami (kolorami oznaczamy, że maszyna jest sprawna i wykorzystywana w produkcji, maszyna jest sprawna, ale nie zaplanowano dla niej zleceń, maszyna uległa awarii, maszyna jest wyłączona z ruchu). Aplikację można dostosowywać do wymagań firmy produkcyjnej.

Widok z wyświetlacza postępu produkcji dostępny jest na stronie:  http://www.streamsoft.pl/rozwiazania-wdrozeniowe/wyswietlacze-postepu-produkcji-15